Resekcja wierzchołka korzenia zw wspomaganiem gojenia A-PRF